Loading...


ยุวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนแออัด

เช้านี้ เด็กๆ ในชุมชนได้ใช้เวลาว่างร่วมกับโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีป ร่วมกันจัดกิจกรรม “ยุวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนแออัด”จำนวน 91 คน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ลง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนล็อค1-2-3, ชุมชนล็อค4-5-6 และชุมชน 70 ไร่ เพื่อให้เยาวชนสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยเด็กๆ ช่วยกันส่งความรัก ความห่วงใยแด่ผู้สูงวัย และผู้ป่วยติดเตียง และในทางกลับกันเด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตนเองได้ด้วยเช่นเดียวกัน และคุณครูประทีปได้ลงเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไปกับเด็กๆ ด้วย
นอกจากนี้เด็กๆ ยังช่วยกันนำถุงของขวัญที่ Mr.Juergen Goepfert ให้การสนับสนุนไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยมือของเด็กๆ สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆ ที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆ ที่ชุมชนและผู้อื่น หลังเสร็จสิ้นภาระกิจ เด็กๆ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกต่อกิจกรรมที่ได้ทำในวันนี้อย่างภาคภูมิใจ
โครงการทุนการศึกษา ฝ่ายทุน


โพสโดย : Admin.DPF  | 10 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 138  ครั้ง