Loading...


ยินดีและดีใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในชุมชน ที่จะได้รับมอบอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน

ยินดีและดีใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในชุมชน ที่จะได้รับมอบอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน มุ้งครอบ อุปกรณ์จำเป็นจาก รศ.ดร. นวลศิริ เปาโรหิตย์ ที่จะมอบให้กับ 156 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของท่านดีขึ้น


โพสโดย : Admin.DPF  | 01 เม.ย. 2566  | เข้าชม : 137  ครั้ง