Loading...


ท่านนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐา ทวีสิน กรุณาบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในชุมชนแออัด

ท่านนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐา ทวีสิน กรุณาบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในชุมชนแออัด ตามเจตนารมณ์ที่ท่านเคยตั้งใจที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ครั้งเมื่อท่านเริ่มรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
วันนี้ท่านนายกฯ ได้ส่งผู้แทนเพื่อมอบเงินดังกล่าวให้มูลนิธิดวงประทีป ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ท่านได้ให้การสนับสนุน โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบ คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเด็กๆ ขอกล่าว "ขอบพระคุณ" ท่านนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐา ทวีสิน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
( 29-2-67)


โพสโดย : Admin.DPF  | 29 ก.พ. 2567  | เข้าชม : 132  ครั้ง