Loading...


โครงการศิลปะเด็ก 2529 ถึง 2556

โครงการศิลปะเด็ก 2529 - 2556

เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดไม่น้อยที่มีจิตวิญญาณ

แห่งศิลปินแต่ไม่มีเวทีแสดงความสามารถ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงใช้ลาน

อาคารของมูลนิธิฯ เป็นเวทีในช่วงหลังเลิกเรียนให้เด็กๆ ที่สนใจใน

ศิลปะในแต่ละวันไม่น้อยกว่า 30 คน ได้แสดงความสามารถด้านการ

วาดและระบายสีกันอย่างเต็มที่ทำให้เราพบว่าความยากจนไม่ได้

บดบังความสามารถทางด้านศิลปะของพวกเขา  หลายคนได้รับรางวัล

ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ, หรือแม้แต่ระดับชาติ

หลายคนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันศิลปะชั้นสูง เช่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร,วิทยาลัยเพาะช่าง เป็นต้น


โพสโดย : Admin.DPF  | 01 มิ.ย. 2566  | เข้าชม : 309  ครั้ง