Loading...


โครงการอาหารกลางวัน-นมถั่วเหลือง 2523 ถึง 2561

โครงการอาหารกลางวัน-นมถั่วเหลือง 2523 - ปัจจุบัน

จากการสำรวจพบว่เด็กในชุมชนแออัดมีภาวะขาดสารอาหารระดับ 1-2 ประมาณ 30 % มูลนิธิฯ จึงมีแนวคิดที่จะให้เด็กๆ ในวัย เจริญเติบโตได้รับโภชนาการที่สมวัยไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลือง-อาหารกลางวันที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ และสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 11 ศูนย์ ให้เด็กกว่า 5,100 คน ได้รับโภชนาการที่ดี มูลนิธิฯ ได้เรียกร้องให้รัฐฯ มองเห็นปัญหาทฺพโภชนาการของเด็กๆ ในชุมชนแออัด ในปี 2540 กรุงเทพมหานครจึงให้การสนับสนุน "นม" ให้เด็กๆ ได้ดื่ม มูลนิธิฯ จึงตัดการะเรื่องนมถั่วเหลืองลงส่วนเรื่องอาหารกลางวันยังคงให้การสนับสนุนอยู่


โพสโดย : Admin.DPF  | 02 มิ.ย. 2566  | เข้าชม : 275  ครั้ง