Loading...


โครงการส่งเสริมเขตปลอดยาเสพติด 2529 ถึง 2531

โครงการส่งเสริมเขตปลอดยาเสพติด 2529 - 2531

จากปัญหายาเสพติดที่ระบาดหนัก มูลนิธิฯ และผู้นำชุมชนต่างตระหนักในปัญหา จึงรวมกันจัดตั้งเป็น สมาคมต่อต้านยาเสพติดและได้รับการสนับสนุนจากองค์กร อาทิ สน.ท่าเรือ, ชุมชน, ศูนย์ส่ง

เสริมการพัฒนาบุคคล และมูลนิธิดวงประทีป เป็นเวลา 6 ปี สามารถขยายขอบข่ายไปได้ถึง 9 ชุมชน ในปี 2538 คุณป้า อามีนะ บีดิลและนายกสมาคมฯ ในปีนั้นได้รับรางวัล UN VIENNA CIVIL AWARD 2000 โดยการเสนอชื่อของมูลนิธิ


โพสโดย : Admin.DPF  | 29 พ.ค. 2566  | เข้าชม : 20  ครั้ง