Loading...


โครงการพัฒนาเยาวชนสตรี 2535 ถึง 2547

โครงการพัฒนาเยาวชนสตรี 2535 - 2547

เป็นโครงการฯ เสมือนเป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาและขี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนหญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ

และไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ได้มีที่ระบายออกถึงความรู้สึกและความด้องการของตนเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงได้มีพื้นที่แสดงออก

อย่างเหมาะสม ฝึกอาชีพ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 200 คน


โพสโดย : Admin.DPF  | 29 พ.ค. 2566  | เข้าชม : 289  ครั้ง