Loading...


ครูผู้เป็นแสงสว่างในชุมชน


          ครูผู้เป็นแสงสว่างในชุมชน” ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ การต่อสู้เพื่อสังคม และการต่อสู้เพื่อคนในชุมชน ตลอด 50 ปี สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนนี้อย่างเห็นได้ชัด ไม่ใช่แค่การสอนหนังสือ แต่ยังทำให้หน่วยงานต่างๆ รับรู้ว่า คนในชุมชนจำนวนหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ใจกลางเมืองหลวง ยังมีความลำบาก และต้องการสิทธิในการเป็นประชาชนคนหนึ่ง เช่นกัน จากรายการครูดี สร้างคนดี ออกอากาศเมื่อ 10 เม.ย. 65


โพสโดย : Admin.DPF  | 11 พ.ค. 2565  | เข้าชม : 41  ครั้ง