Loading...


พิธีบรรพชาสามเณร และพิธีบวชเนกขัมมะจาริณี ภาคฤดูร้อน ปี 2565

 

 

       พิธีบรรพชาสามเณร และพิธีบวชเนกขัมมะจาริณี ภาคฤดูร้อน ปี 2565 ให้กับเยาวชนในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ กาญจนบุรี และชุมพร เพื่อปลูกฝังหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้น้องๆ ได้เข้าใจ และยกระดับจิตใจให้สุขุมเยือกเย็น รู้จักผิดชอบชั่วดี  ขอขอบคุณ KPMG ที่สนับสนุนกิจกรรมดีเช่นนี้ด้วยดีเสมอมา


โพสโดย : Admin  | 11 พ.ค. 2565  | เข้าชม : 21  ครั้ง