Loading...


การเรียนการสอน อนุบาลดวงประทีป

 

อนุบาลดวงประทีปจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษามอบให้กับเด็กๆ ที่มาเรียนที่นี่ ขอขอบคุณคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ที่กรุณาสร้างสื่อดีๆ ให้กับมูลนิธิฯ


โพสโดย : Admin.DPF  | 23 มี.ค. 2566  | เข้าชม : 5  ครั้ง