Loading...
News

ข่าว ประชาสัมพันธ์


ถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล สามเณรและพระสงฆ์

กิจกรรม "เมนดาล่า" เป็นกิจกรรมที่ช่วยเรื่องสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 21 เม.ย. 2566 เข้าชม : 5
กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

ชมธรรมชาติน้ำตกในศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน 2)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 20 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
สามเณรภาคฤดูร้อน

เดินจงกรม และเดินธุดงค์ ทำวัตรเช้า, สวดมนต์

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 5
กราบนมัสการองค์พระประธาน ที่ได้นำมาประดิษฐ์ฐานที่ศาลาแม่ชีทองสุข

ณ ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
สามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

หลังจากชมภาพยนต์ ได้มีการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องนี้

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 7
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

กิจกรรม "สรงน้ำพระ กิจกรรมภาคบ่าย ดู Power Point ความเป็นมาของโครงการฯ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 18 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

พระภิกษุและสามเณร ได้เดินทางเพื่อเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 18 เม.ย. 2566 เข้าชม : 8
“สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ประจำปี 2566”

มอบวีลแชร์ ที่ได้รับบริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 คันให้กับชุมชน 15 ชุมชน และรางวัลผู้สูงอายุที่นำสวดมนต์ ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา

ผู้โพสต์ Admin.DPF 12 เม.ย. 2566 เข้าชม : 6
เจ้าหน้าที่และน้องๆในโครงการฯมาร่วมงานบุญ

วัดทุ่งคาประชาธรรม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ผู้โพสต์ Admin.DPF 12 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
แสดงละครหุ่น ชุมชนพัฒนาใหม่

จัดกิจกรรม ส่งเสริมการรักการอ่านผ่านสื่อนิทานละครหุ่น และให้ความรุ้เรื่องกฎวินัยจราจร ผ่านเกม

ผู้โพสต์ Admin.DPF 11 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
ยุวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนแออัด

เพื่อให้เยาวชนสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยเด็กๆ ช่วยกันส่งความรัก ความห่วงใยแด่ผู้สูงวัย และผู้ป่วยติดเตียง

ผู้โพสต์ Admin.DPF 10 เม.ย. 2566 เข้าชม : 5
ขอขอบคุณ คุณอสิ อุไรกุล ที่มอบงบประมาณ เพื่อให้โครงการทุนการศึกษา

จัดหาอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 100 ชุด ให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากไร้ในชุมชนแออัด

ผู้โพสต์ Admin.DPF 10 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
ยินดีต้อนรับ Hands charity ride a bike (Digital Live Rider)

ทุกคนดีใจมากที่ได้พบคุณอีกครั้งและขอบคุณที่คุณช่วยเหลือ เเละสนับสนุน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 09 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
การบรรชาสามเณร

เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเเด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ผู้โพสต์ Admin.DPF 09 เม.ย. 2566 เข้าชม : 5
วันดีๆ ที่รศ.ดร. นวลศิริ เปาโรหิตย์ และคณะ มามอบอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน

มอบอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน และอุปกรณ์จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในชุมชน 156 ราย

ผู้โพสต์ Admin.DPF 07 เม.ย. 2566 เข้าชม : 16
ทั้งหมด 205 รายการ Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ] Next>>