Loading...
News

ข่าว ประชาสัมพันธ์


ขอขอบคุณสวนสนุกดรีมเวิลด์

ที่ให้โอกาสเด็กๆเยาวชนในโครงการสู่ชีวิตใหม่ จ.กาญจนบุรี มาเที่ยวสวนสนุกดรีมเวิลด์

ผู้โพสต์ Admin.DPF 03 พ.ค. 2566 เข้าชม : 5
อาหารเที่ยงมื้ออร่อยของวันนี้ รังสรรค์โดย CHEF GERARD VILLALET และทึม

เชฟ ในโครงการ "HAPPIVORE & FRIEND" มาทำอาหารกว่า 400 ชุด เลี้ยงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 03 พ.ค. 2566 เข้าชม : 4
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. วรัญญา จงแสง และน.ส. ภัครพร ทองพิลา

เยาวชนของโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ จะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเซนได ประเทศญี่ปุ่น

ผู้โพสต์ Admin.DPF 03 พ.ค. 2566 เข้าชม : 2
ปฐมนิเทศน์ ก้าวแรกสู่ห้องเรียนของน้องอนุบาลดวงประทีป

ปฐมนิเทศน์ ก้าวแรกสู่ห้องเรียนของน้องอนุบาลดวงประทีป

ผู้โพสต์ Admin.DPF 02 พ.ค. 2566 เข้าชม : 4
เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิต

เยาวชนจากโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้โพสต์ Admin.DPF 29 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาผู้แทนของจังหวัดเซนได Mr.Masahiro Abiko

ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาผู้แทนของจังหวัดเซนได Mr.Masahiro Abiko

ผู้โพสต์ Admin.DPF 29 เม.ย. 2566 เข้าชม : 5
บริษัท กิติธัญ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ในเครือ GQ Group ได้กรุณามอบหน้ากากผ้า GQ

บริษัท กิติธัญ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ในเครือ GQ Group ได้กรุณามอบหน้ากากผ้า GQ ซึ่งเป็นหน้ากากที่มีนวัตกรรมสะท้อนน้ำ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 27 เม.ย. 2566 เข้าชม : 3
มาให้ความรู้เรื่อง ชุมชนคลองเตย ตะหนักรู้ สู้ภัยไซเบอร์

(สกมช.) โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้เรื่อง ชุมชนคอลงเตย ตะหนักรู้ สู้ภัยไซเบอร์

ผู้โพสต์ Admin.DPF 27 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
ขอขอบคุณ Mr. Philippe de Fooz ผู้บริจาคจากประเทศเบลเยี่ยม

Mr. Philippe de Fooz ผู้บริจาคจากประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเด็กๆอนุบาลดวงประทีป

ผู้โพสต์ Admin.DPF 27 เม.ย. 2566 เข้าชม : 5
ดูแลกันจนวาระสุดท้าย ป้าพยง อินพิทักษ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 8 ปี

ที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือดูแลตลอด วันนี้มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

ผู้โพสต์ Admin.DPF 25 เม.ย. 2566 เข้าชม : 3
พระเทพปริยัติโสภณ ปัญญา วิสุทธิปฺญโญ ป.ธ.๙ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

เป็นองค์ประธานในพิธี ได้ปลูกต้นไทร เพื่อเป็นสิริมงคลกับศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา(สาขาวัดสะพาน)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเบิกเนตรพระพุทธวชิรปทีมกาญจนมุนี

พระพุทธวชิรปทีปกาญจนมุนี พระประธานประจำศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
น้องๆ จากโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ กาญจนบุรี ที่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

ได้เข้านมัสการกราบขอพรจาก ท่านพระเทพปริยัติโสภณ ปัญญา วิสุทธิปฺญโญ ป.ธ.๙ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
ท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เขตคลองเตย

เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำเสนอผลการสำรวจชุมชนตามโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษา

ผู้โพสต์ Admin.DPF 21 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
ทั้งหมด 205 รายการ Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ] Next>>