Loading...
News

ข่าว ประชาสัมพันธ์


กราบนมัสการองค์พระประธาน ที่ได้นำมาประดิษฐ์ฐานที่ศาลาแม่ชีทองสุข

ณ ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 33
สามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

หลังจากชมภาพยนต์ ได้มีการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องนี้

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 47
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

กิจกรรม "สรงน้ำพระ กิจกรรมภาคบ่าย ดู Power Point ความเป็นมาของโครงการฯ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 18 เม.ย. 2566 เข้าชม : 39
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

พระภิกษุและสามเณร ได้เดินทางเพื่อเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 18 เม.ย. 2566 เข้าชม : 52
“สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ประจำปี 2566”

มอบวีลแชร์ ที่ได้รับบริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 คันให้กับชุมชน 15 ชุมชน และรางวัลผู้สูงอายุที่นำสวดมนต์ ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา

ผู้โพสต์ Admin.DPF 12 เม.ย. 2566 เข้าชม : 33
เจ้าหน้าที่และน้องๆในโครงการฯมาร่วมงานบุญ

วัดทุ่งคาประชาธรรม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ผู้โพสต์ Admin.DPF 12 เม.ย. 2566 เข้าชม : 39
แสดงละครหุ่น ชุมชนพัฒนาใหม่

จัดกิจกรรม ส่งเสริมการรักการอ่านผ่านสื่อนิทานละครหุ่น และให้ความรุ้เรื่องกฎวินัยจราจร ผ่านเกม

ผู้โพสต์ Admin.DPF 11 เม.ย. 2566 เข้าชม : 35
ยุวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนแออัด

เพื่อให้เยาวชนสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยเด็กๆ ช่วยกันส่งความรัก ความห่วงใยแด่ผู้สูงวัย และผู้ป่วยติดเตียง

ผู้โพสต์ Admin.DPF 10 เม.ย. 2566 เข้าชม : 38
ขอขอบคุณ คุณอสิ อุไรกุล ที่มอบงบประมาณ เพื่อให้โครงการทุนการศึกษา

จัดหาอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 100 ชุด ให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากไร้ในชุมชนแออัด

ผู้โพสต์ Admin.DPF 10 เม.ย. 2566 เข้าชม : 36
ยินดีต้อนรับ Hands charity ride a bike (Digital Live Rider)

ทุกคนดีใจมากที่ได้พบคุณอีกครั้งและขอบคุณที่คุณช่วยเหลือ เเละสนับสนุน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 09 เม.ย. 2566 เข้าชม : 35
การบรรชาสามเณร

เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเเด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ผู้โพสต์ Admin.DPF 09 เม.ย. 2566 เข้าชม : 46
วันดีๆ ที่รศ.ดร. นวลศิริ เปาโรหิตย์ และคณะ มามอบอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน

มอบอุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน และอุปกรณ์จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในชุมชน 156 ราย

ผู้โพสต์ Admin.DPF 07 เม.ย. 2566 เข้าชม : 44
แสดงละครหุ่น ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

ส่งเสริมการรักการอ่านผ่านสื่อนิทานละครหุ่น และให้ความรุ้เรื่องกฎวินัยจราจร ผ่านเกม

ผู้โพสต์ Admin.DPF 06 เม.ย. 2566 เข้าชม : 39
วันที่ 5เมษายน วันคล้ายวันประสูติของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ครูประทีป นายวรรธนะ สิทธิราโชติ ในนามตัวแทน ของมูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิบ้านธารน้ำใจ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอทรงพระพลานามัยแข็งแรง ตลอดไปเทอญ ควรมิควรแล้ว

ผู้โพสต์ Admin.DPF 05 เม.ย. 2566 เข้าชม : 33
แสดงละครหุ่น ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา2

สานสัมพันธ์กลุ่มสองวัยระว่างผู้ปกครองผู้สูงอายุและลูกหลานผ่านสื่อนิทานละครหุ่น และให้ความรุ้เรื่องกฎวินัยจราจร ผ่านเกม

ผู้โพสต์ Admin.DPF 05 เม.ย. 2566 เข้าชม : 45
ทั้งหมด 337 รายการ Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ] Next>>