Loading...
Project

แนะนำ โครงการ


โครงการการศึกษาพิเศษ 2529 ถึง 2554

มีผู้ปกครองทั้งในและนอกชุมชนสนใจที่จะนำลูกหลานที่มีความบกพร้องทาง การได้ยินมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 พ.ค. 2566 เข้าชม : 273
โครงการพัฒนาเยาวชนสตรี 2535 ถึง 2547

ปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างเหมาะสม มีการฝึกอาชีพ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 29 พ.ค. 2566 เข้าชม : 271
กำจัดโกดังสารเคมี 2534 ถึง 2539

สารเคมีที่โกดังเก็บสารเคมีของการทำเรือแห่งประเทศไทยระเบิด ทำให้บ้านเรือนของชาวชุมซนเกาะลาวจำนวน 642 หลังคาเรือน(886 ครอบครัว) ต้องไร้บ้าน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 29 พ.ค. 2566 เข้าชม : 274
โครงการส่งเสริมเขตปลอดยาเสพติด 2529 ถึง 2531

สมาคมต่อต้านยาเสพติดและได้รับการสนับสนุนจากองค์กร อาทิ สน.ท่าเรือ, ชุมชน, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล และมูลนิธิดวงประทีป

ผู้โพสต์ Admin.DPF 29 พ.ค. 2566 เข้าชม : 273
ทั้งหมด 19 รายการ Page : << Back [ 1 ] 2