Loading...
Project

แนะนำ โครงการ


โครงการศิลปะเด็ก 2529 ถึง 2556

เป็นเวทีในช่วงหลังเลิกเรียนให้เด็กๆ ที่สนใจในศิลปะ ได้แสดงความสามารถด้านการวาดและระบายสี

ผู้โพสต์ Admin.DPF 01 มิ.ย. 2566 เข้าชม : 4
โครงการการศึกษาพิเศษ 2529 ถึง 2554

มีผู้ปกครองทั้งในและนอกชุมชนสนใจที่จะนำลูกหลานที่มีความบกพร้องทาง การได้ยินมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 พ.ค. 2566 เข้าชม : 4
โครงการพัฒนาเยาวชนสตรี 2535 ถึง 2547

ปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างเหมาะสม มีการฝึกอาชีพ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 29 พ.ค. 2566 เข้าชม : 5
กำจัดโกดังสารเคมี 2534 ถึง 2539

สารเคมีที่โกดังเก็บสารเคมีของการทำเรือแห่งประเทศไทยระเบิด ทำให้บ้านเรือนของชาวชุมซนเกาะลาวจำนวน 642 หลังคาเรือน(886 ครอบครัว) ต้องไร้บ้าน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 29 พ.ค. 2566 เข้าชม : 6
โครงการส่งเสริมเขตปลอดยาเสพติด 2529 ถึง 2531

สมาคมต่อต้านยาเสพติดและได้รับการสนับสนุนจากองค์กร อาทิ สน.ท่าเรือ, ชุมชน, ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล และมูลนิธิดวงประทีป

ผู้โพสต์ Admin.DPF 29 พ.ค. 2566 เข้าชม : 5
ทั้งหมด 20 รายการ Page : << Back [ 1 ] 2