Loading...
Video

อัลบั้ม วีดีโอ


Ep.- 25 ชุมชนร่มไทร, ชุมชนเกาะยาว, ชุมชนกองสวน Oakwood Suites Bangkok

Ep.- 25 ชุมชนร่มไทร, ชุมชนเกาะยาว, ชุมชนกองสวน Oakwood Suites Bangkok

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 13
Ep.- 24 ชุมชน วัดเทพากร IVL Foundation 3

Ep.- 24 ชุมชน วัดเทพากร IVL Foundation 3

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 22
Ep.- 23 ชุมชน วัดดุสิตารามธนาคารกรุงไทย และกรุงไทยแอกซ่า

Ep.- 23 ชุมชน วัดดุสิตารามธนาคารกรุงไทย และกรุงไทยแอกซ่า

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 20
Ep.- 22 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน และชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ สนับสนุนโดย มูลนิธิวิเทศพัฒนา รอบ 2

Ep.- 22 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน และชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ สนับสนุนโดย มูลนิธิวิเทศพัฒนา รอบ 2

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 17
Ep.- 21 ชุมชนวัชรพล

Ep.- 21 ชุมชนวัชรพล

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 28
Ep.- 20 ณ ชุมชนบึงพระราม 9

Ep.- 20 ณ ชุมชนบึงพระราม 9

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 12
Ep.-19 มาเยือนชุมชนโรงเกลือ ยานนาวา

Ep.-19 มาเยือนชุมชนโรงเกลือ ยานนาวา

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 12
Ep.-17 ลงเยี่ยมพี่น้อง 2 ชุมชนร่มเกล้า และชุมชนพัฒนาใหม่ คลองเตย

Ep.-17 ลงเยี่ยมพี่น้อง 2 ชุมชนร่มเกล้า และชุมชนพัฒนาใหม่ คลองเตย

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 11
Ep.-16 วันนี้ออกแรงขึ้นชุมชน แฟลต19- 22 คลองเตย

Ep.-16 วันนี้ออกแรงขึ้นชุมชน แฟลต19- 22 คลองเตย

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 17
Ep.-15 ไปพบพี่น้องชาวชุมชนคลองขวาง

Ep.-15 ไปพบพี่น้องชาวชุมชนคลองขวาง

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 14
Ep.-14 ไปเยี่ยมพี่น้องชาวชุมชน เย็นอากาศ2ที่ถูกอัคคีภัย

Ep.-14 ไปเยี่ยมพี่น้องชาวชุมชน เย็นอากาศ2ที่ถูกอัคคีภัย

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 12
Ep.- 13 มอบให้กับครอบครัวเด็กยากไร้ในชุมชนแออัดคลองเตย

Ep.- 13 มอบให้กับครอบครัวเด็กยากไร้ในชุมชนแออัดคลองเตย

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 14
Ep.-12 ถึงเวลาไปหาพี่น้องที่ชุมชนเทพรักษา

Ep.-12 ถึงเวลาไปหาพี่น้องที่ชุมชนเทพรักษา

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 12
Ep.-11 พี่น้องที่ชุมชน วัดคลองเตยใน1 2 คลองเตย

Ep.-11 พี่น้องที่ชุมชน วัดคลองเตยใน1 2 คลองเตย

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 15
Ep.-10 ไปดูความเป็นอยุ่ของพี่น้องชุมชนสามัคคีธรรม

Ep.-10 ไปดูความเป็นอยุ่ของพี่น้องชุมชนสามัคคีธรรม

ผู้โพสต์ DPF1 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 34
ทั้งหมด 122 รายการ Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>