Loading...
Video

อัลบั้ม วีดีโอ


Ep.-12 ถึงเวลาไปหาพี่น้องที่ชุมชนเทพรักษา

Ep.-12 ถึงเวลาไปหาพี่น้องที่ชุมชนเทพรักษา

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 71
Ep.-11 พี่น้องที่ชุมชน วัดคลองเตยใน1 2 คลองเตย

Ep.-11 พี่น้องที่ชุมชน วัดคลองเตยใน1 2 คลองเตย

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 71
Ep.-10 ไปดูความเป็นอยุ่ของพี่น้องชุมชนสามัคคีธรรม

Ep.-10 ไปดูความเป็นอยุ่ของพี่น้องชุมชนสามัคคีธรรม

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 74
Ep.-9 ไปพบพี่น้องที่ชุมชนมหาดไทย1-5 ,ชุมชนบัวหลวง และชุมชนเฟื่องฟ้า

Ep.-9 ไปพบพี่น้องที่ชุมชนมหาดไทย1-5 ,ชุมชนบัวหลวง และชุมชนเฟื่องฟ้า

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 76
Ep.-8 ไปเยี่ยมพี่น้องชุมชนบ้านครัวเหนือ-ตก กันบ้าง

Ep.-8 ไปเยี่ยมพี่น้องชุมชนบ้านครัวเหนือ-ตก กันบ้าง

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 72
Ep.-7 กลับมาอีกครั้งกับการมาเยี่ยมชุมชนล็อก1-2-3

Ep.-7 กลับมาอีกครั้งกับการมาเยี่ยมชุมชนล็อก1-2-3

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 72
Ep.-6 มอบถุงยังชีพ ให้ชุมชบ่อนไก่ (ต่อ)

Ep.-6 มอบถุงยังชีพ ให้ชุมชบ่อนไก่ (ต่อ)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 70
Ep.-5 มอบถุงยังชีพ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

Ep.-5 มอบถุงยังชีพ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 71
Ep.-4 ปฎิบัติการมอบถุงยังชีพ ชุมชนบ่อเขียว บ่อนไก่

Ep.-4 ปฎิบัติการมอบถุงยังชีพ ชุมชนบ่อเขียว บ่อนไก่

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 74
Ep.-3 ปฏิบัติการมอบถุงยังชีพ ชุมชนหัวโค้ง คลองเตย

Ep.-3 ปฏิบัติการมอบถุงยังชีพ ชุมชนหัวโค้ง คลองเตย

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 68
Ep.-2 ปฏิบัติการมอบถุงยังชีพที่ชุมชน ร่มเกล้า คลองเตย

Ep.-2 ปฏิบัติการมอบถุงยังชีพที่ชุมชน ร่มเกล้า คลองเตย

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 72
Ep.-1 มอบถุงยังชีพให้พี่น้องชุมชนล็อก 1- 2 - 3 คลองเตย

Ep.-1 มอบถุงยังชีพให้พี่น้องชุมชนล็อก 1- 2 - 3 คลองเตย

ผู้โพสต์ Admin.DPF 30 ส.ค. 2564 เข้าชม : 74
Ep.-18 ลงเยี่ยมพี่น้องชาวชุมชนคาลเท็กซ์

Ep.-18 ลงเยี่ยมพี่น้องชาวชุมชนคาลเท็กซ์

ผู้โพสต์ Admin.DPF 29 ส.ค. 2564 เข้าชม : 72
ช่วยโควิด19

ช่วยโควิด19

ผู้โพสต์ Admin.DPF 15 ส.ค. 2564 เข้าชม : 71
การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าช่วงโควิด-19

การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าช่วงโควิด-19

ผู้โพสต์ Admin.DPF 28 ธ.ค. 2563 เข้าชม : 71
ทั้งหมด 154 รายการ Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ] Next>>