Loading...
ALBUM

อัลบั้มภาพกิจกรรม


ดูแลกันจนวาระสุดท้าย ป้าพยง อินพิทักษ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 8 ปี

ที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือดูแลตลอด วันนี้มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

ผู้โพสต์ Admin.DPF 25 เม.ย. 2566 เข้าชม : 5
พระเทพปริยัติโสภณ ปัญญา วิสุทธิปฺญโญ ป.ธ.๙ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

เป็นองค์ประธานในพิธี ได้ปลูกต้นไทร เพื่อเป็นสิริมงคลกับศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา(สาขาวัดสะพาน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 8
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเบิกเนตรพระพุทธวชิรปทีมกาญจนมุนี

พระพุทธวชิรปทีปกาญจนมุนี พระประธานประจำศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 8
น้องๆ จากโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ กาญจนบุรี ที่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

ได้เข้านมัสการกราบขอพรจาก ท่านพระเทพปริยัติโสภณ ปัญญา วิสุทธิปฺญโญ ป.ธ.๙ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 7
พิธีมอบวุฒิบัตรในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

ท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เขตคลองเตย เป็นประธานในพิธี

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 7
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำเสนอผลการสำรวจชุมชนตามโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษา

ผู้โพสต์ Admin.DPF 21 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
ถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล สามเณรและพระสงฆ์

กิจกรรม "เมนดาล่า" เป็นกิจกรรมที่ช่วยเรื่องสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 21 เม.ย. 2566 เข้าชม : 10
กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

ชมธรรมชาติน้ำตกในศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน 2)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 20 เม.ย. 2566 เข้าชม : 10
สามเณรภาคฤดูร้อน

เดินจงกรม และเดินธุดงค์ ทำวัตรเช้า, สวดมนต์

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 4
กราบนมัสการองค์พระประธาน ที่ได้นำมาประดิษฐ์ฐานที่ศาลาแม่ชีทองสุข

ณ ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 5
สามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

หลังจากชมภาพยนต์ ได้มีการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องนี้

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 7
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

กิจกรรม "สรงน้ำพระ กิจกรรมภาคบ่าย ดู Power Point ความเป็นมาของโครงการฯ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 18 เม.ย. 2566 เข้าชม : 5
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

พระภิกษุและสามเณร ได้เดินทางเพื่อเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 18 เม.ย. 2566 เข้าชม : 7
“สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ประจำปี 2566”

มอบวีลแชร์ ที่ได้รับบริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 คันให้กับชุมชน 15 ชุมชน และรางวัลผู้สูงอายุที่นำสวดมนต์ ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา

ผู้โพสต์ Admin.DPF 12 เม.ย. 2566 เข้าชม : 6
เจ้าหน้าที่และน้องๆในโครงการฯมาร่วมงานบุญ

วัดทุ่งคาประชาธรรม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ผู้โพสต์ Admin.DPF 12 เม.ย. 2566 เข้าชม : 5
ทั้งหมด 211 รายการ Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ] Next>>