Loading...
ALBUM

อัลบั้มภาพกิจกรรม


ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาผู้แทนของจังหวัดเซนได Mr.Masahiro Abiko

ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาผู้แทนของจังหวัดเซนได Mr.Masahiro Abiko

ผู้โพสต์ Admin.DPF 29 เม.ย. 2566 เข้าชม : 38
บริษัท กิติธัญ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ในเครือ GQ Group ได้กรุณามอบหน้ากากผ้า GQ

บริษัท กิติธัญ จำกัด(สำนักงานใหญ่) ในเครือ GQ Group ได้กรุณามอบหน้ากากผ้า GQ ซึ่งเป็นหน้ากากที่มีนวัตกรรมสะท้อนน้ำ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 27 เม.ย. 2566 เข้าชม : 37
มาให้ความรู้เรื่อง ชุมชนคอลงเตย ตะหนักรู้ สู้ภัยไซเบอร์

(สกมช.) โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้เรื่อง ชุมชนคอลงเตย ตะหนักรู้ สู้ภัยไซเบอร์

ผู้โพสต์ Admin.DPF 27 เม.ย. 2566 เข้าชม : 36
ขอขอบคุณ Mr. Philippe de Fooz ผู้บริจาคจากประเทศเบลเยี่ยม

Mr. Philippe de Fooz ผู้บริจาคจากประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเด็กๆอนุบาลดวงประทีป

ผู้โพสต์ Admin.DPF 27 เม.ย. 2566 เข้าชม : 36
ดูแลกันจนวาระสุดท้าย ป้าพยง อินพิทักษ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 8 ปี

ที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือดูแลตลอด วันนี้มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

ผู้โพสต์ Admin.DPF 25 เม.ย. 2566 เข้าชม : 37
พระเทพปริยัติโสภณ ปัญญา วิสุทธิปฺญโญ ป.ธ.๙ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

เป็นองค์ประธานในพิธี ได้ปลูกต้นไทร เพื่อเป็นสิริมงคลกับศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา(สาขาวัดสะพาน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 38
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเบิกเนตรพระพุทธวชิรปทีมกาญจนมุนี

พระพุทธวชิรปทีปกาญจนมุนี พระประธานประจำศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 39
น้องๆ จากโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ กาญจนบุรี ที่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

ได้เข้านมัสการกราบขอพรจาก ท่านพระเทพปริยัติโสภณ ปัญญา วิสุทธิปฺญโญ ป.ธ.๙ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 38
พิธีมอบวุฒิบัตรในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

ท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เขตคลองเตย เป็นประธานในพิธี

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 40
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำเสนอผลการสำรวจชุมชนตามโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษา

ผู้โพสต์ Admin.DPF 21 เม.ย. 2566 เข้าชม : 33
ถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล สามเณรและพระสงฆ์

กิจกรรม "เมนดาล่า" เป็นกิจกรรมที่ช่วยเรื่องสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 21 เม.ย. 2566 เข้าชม : 49
กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

ชมธรรมชาติน้ำตกในศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน 2)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 20 เม.ย. 2566 เข้าชม : 43
สามเณรภาคฤดูร้อน

เดินจงกรม และเดินธุดงค์ ทำวัตรเช้า, สวดมนต์

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 41
กราบนมัสการองค์พระประธาน ที่ได้นำมาประดิษฐ์ฐานที่ศาลาแม่ชีทองสุข

ณ ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 41
สามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

หลังจากชมภาพยนต์ ได้มีการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องนี้

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 37
ทั้งหมด 335 รายการ Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ] Next>>