Loading...
ALBUM

อัลบั้มภาพกิจกรรม


พิธีมอบวุฒิบัตรในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

ท่านเจ้าคุณพระพิศาล ธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เขตคลองเตย เป็นประธานในพิธี

ผู้โพสต์ Admin.DPF 23 เม.ย. 2566 เข้าชม : 217
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำเสนอผลการสำรวจชุมชนตามโครงการสำรวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการและเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษา

ผู้โพสต์ Admin.DPF 21 เม.ย. 2566 เข้าชม : 217
ถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล สามเณรและพระสงฆ์

กิจกรรม "เมนดาล่า" เป็นกิจกรรมที่ช่วยเรื่องสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 21 เม.ย. 2566 เข้าชม : 217
กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

ชมธรรมชาติน้ำตกในศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน 2)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 20 เม.ย. 2566 เข้าชม : 217
สามเณรภาคฤดูร้อน

เดินจงกรม และเดินธุดงค์ ทำวัตรเช้า, สวดมนต์

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 216
กราบนมัสการองค์พระประธาน ที่ได้นำมาประดิษฐ์ฐานที่ศาลาแม่ชีทองสุข

ณ ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน) โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มูลนิธิดวงประทีป

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 217
สามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม ชวนดู ชวนคิด ชวนคุย

หลังจากชมภาพยนต์ ได้มีการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องนี้

ผู้โพสต์ Admin.DPF 19 เม.ย. 2566 เข้าชม : 217
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

กิจกรรม "สรงน้ำพระ กิจกรรมภาคบ่าย ดู Power Point ความเป็นมาของโครงการฯ

ผู้โพสต์ Admin.DPF 18 เม.ย. 2566 เข้าชม : 217
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

พระภิกษุและสามเณร ได้เดินทางเพื่อเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสสนาป่าสามพันตา (สาขาวัดสะพาน)

ผู้โพสต์ Admin.DPF 18 เม.ย. 2566 เข้าชม : 218
“สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ประจำปี 2566”

มอบวีลแชร์ ที่ได้รับบริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30 คันให้กับชุมชน 15 ชุมชน และรางวัลผู้สูงอายุที่นำสวดมนต์ ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา

ผู้โพสต์ Admin.DPF 12 เม.ย. 2566 เข้าชม : 224
เจ้าหน้าที่และน้องๆในโครงการฯมาร่วมงานบุญ

วัดทุ่งคาประชาธรรม ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ผู้โพสต์ Admin.DPF 12 เม.ย. 2566 เข้าชม : 224
แสดงละครหุ่น ชุมชนพัฒนาใหม่

จัดกิจกรรม ส่งเสริมการรักการอ่านผ่านสื่อนิทานละครหุ่น และให้ความรุ้เรื่องกฎวินัยจราจร ผ่านเกม

ผู้โพสต์ Admin.DPF 11 เม.ย. 2566 เข้าชม : 217
ยุวชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนแออัด

เพื่อให้เยาวชนสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยเด็กๆ ช่วยกันส่งความรัก ความห่วงใยแด่ผู้สูงวัย และผู้ป่วยติดเตียง

ผู้โพสต์ Admin.DPF 10 เม.ย. 2566 เข้าชม : 218
ขอขอบคุณ คุณอสิ อุไรกุล ที่มอบงบประมาณ เพื่อให้โครงการทุนการศึกษา

จัดหาอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 100 ชุด ให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากไร้ในชุมชนแออัด

ผู้โพสต์ Admin.DPF 10 เม.ย. 2566 เข้าชม : 218
ยินดีต้อนรับ Hands charity ride a bike (Digital Live Rider)

ทุกคนดีใจมากที่ได้พบคุณอีกครั้งและขอบคุณที่คุณช่วยเหลือ เเละสนับสนุน

ผู้โพสต์ Admin.DPF 09 เม.ย. 2566 เข้าชม : 219
ทั้งหมด 432 รายการ Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ] Next>>